Kontakt

SPLOŠNA ORGANIZACIJA

Melita Remškar, direktorica projekta
T: 01 300 32 19
E: melita.remskar@proevent.si

Tim Trojar Vidmar, vodja sejemske razstave
T: 01 300 32 18
E: tim.trojar-vidmar@proevent.si

PROGRAM

Marša Tavčar, koordinatorka programa
T: 01 300 32 13
E: marsa.tavcar@proevent.si

Maja Mubi, vodja spremljevalnih dogodkov
T: 01 300 32 11
E: maja.mubi@proevent.si

MARKETING IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

Tamara Fišter, vodja marketinga in odnosov z javnostmi
T: 01 300 32 31
E: tamara.fister@proevent.si

Daša Kastelic, vodja marketinga in odnosov z javnostmi
T: 01 300 32 30
E: dasa.kastelic@proevent.si